Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dotyczącego budowy urządzeń elektroenergetycznych w Siemiatyczach ...

Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dotyczącego budowy urządzeń elektroenergetycznych w Siemiatyczach ...
Data wydania 2017-02-27

Siemiatycze, 27 luty 2017r.

IF.6733.1.4.2016

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej
budowy urządzeń elektroenergetycznych w Siemiatyczach ul. Świętojańska, Fabryczna i T. Kościuszki

Stosownie do art. 53 ust.1 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm. ) zawiadamiam, że w dniu 24.02.2017r. na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie w imieniu której działa pełnomocnik Pan Wojciech Kamiński, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na:

budowie linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15kV na nieruchomościach położonych w Siemiatyczach, ul. Świętojańska, Fabryczna i T. Kościuszki, oznaczonych nr geod. 844/7, 823, 845/3, 845/1, 844/8, 846/1, 5175/8, 843/7, 842, 843/3, 843/4, 847, 735/1, 736, 731, 729, 720, 738/3, 742/1, 714/2, 656/1, 634/2.

Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, w pokoju nr 1 z treścią niniejszej decyzji oraz zebranymi w tej sprawie materiałami w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia oraz złożyć ewentualne odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 za moim pośrednictwem w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie tego okresu.    

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Henryk Tomasz Czmut
Z-ca Burmistrza

Załączniki do treści

  • Obwieszczenie27.02.2017.pdf (PDF, 43,92 KB) Podgląd załącznika

    Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dotyczącego budowy urządzeń elektroenergetycznych w Siemiatyczach ...

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Kamieńska

Data wytworzenia: 2017-02-27

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2017-03-01

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2017-02-27