Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy urządzeń sieci gazowej w Siemiatyczach ul. Chabrowa

Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy urządzeń sieci gazowej w Siemiatyczach ul. Chabrowa
Data wydania 2017-09-29

Siemiatycze, 29 wrzesień 2017r.

IF.6733.1.5.2017

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej
budowy urządzeń sieci gazowej w Siemiatyczach ul. Chabrowa.  

Stosownie do art. 53 ust.1 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ) zawiadamiam, że w dniu 28 09.2017r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Monikę Jemiołkowską, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegająca na budowie gazociągu ś/c PE63 x 5,8, o długości L=~87,6m wraz z przyłączami PE25x3,0 w pasie drogi wewnętrznej miejskiej - ul. Chabrowej w Siemiatyczach, na działce nr geod. 1819, 1831/5 celem zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach 1831/2, 1831/3.

Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, w pokoju nr 1 z treścią niniejszej decyzji oraz zebranymi w tej sprawie materiałami w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia oraz złożyć ewentualne odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 za moim pośrednictwem w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie tego okresu.     

Z up. BURMISTRZA
mgr inż.  Henryk Tomasz Czmut
Z-ca BURMISTRZA

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Kamieńska

Data wytworzenia: 2017-09-29

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2017-09-29

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2017-09-29