Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Siemiatycze

Tytuł OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Siemiatycze
Data wydania 2017-08-09

Siemiatycze, 9 sierpnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Siemiatycze

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.) w związku z uchwałą Nr XXXIII/201/2017 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Siemiatycze (Dz. U. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 2943)

BURMISTRZ MIASTA SIEMIATYCZE

zawiadamia, że w dniu 9 sierpnia 2017 r. Rada Miasta Siemiatycze przyjęła uchwałę Nr XXXIV/202/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Siemiatycze. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Przyjęta uchwała stanowi podstawę do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Siemiatycze, dzięki któremu można będzie podjąć kompleksowe działania rewitalizacyjne na najbardziej zdegradowanym obszarze miasta, tj. na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.

Zaplanowane w programie projekty będą służyły pobudzeniu aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji, przywróceniu estetyki i ładu przestrzennego, zachowaniu dziedzictwa kulturowego, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju oraz poprawie jakości życia mieszkańców.

Szczegółowe informacje o planowanych formach konsultacji społecznych i terminie ich przeprowadzenia zamieszczone zostaną na stronie internetowej Miasta: https://siemiatycze.eu/pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Siemiatycze.

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Agata Androsiuk

Data wytworzenia: 2017-08-10

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2017-08-10

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2017-08-10