(01.03.2016)Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze dot. możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami i materiałami w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy fundamentu pod zbiornik...

Tytuł (01.03.2016)Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze dot. możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami i materiałami w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy fundamentu pod zbiornik...
Data wydania 2016-03-01
Siemiatycze, 29 lutego 2016 r.
IG.6733.2.1.2016
Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
dotyczące możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami i materiałami w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej
budowy fundamentu pod zbiornik tlenowy z parownicą
 
Stosownie do art. 10 § 1 i art. 49  ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)
zawiadamiam
o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami w sprawie prowadzonej z wniosku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach z siedzibą przy ul. Szpitalnej 8 w Siemiatyczach  dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
budowie fundamentu pod zbiornik tlenowy z parownicą do 100 m3 o wym. 3500mm x 2200mm i wysokości 400mm wraz z ogrodzeniem
na nieruchomości położonej w Siemiatyczach przy ul. Szpitalnej na części działki nr geod. 1150/6.
 
Jednocześnie informuję, iż strony postępowania mają możliwość przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłaszanych żądań. Ewentualne wnioski i uwagi można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa, pokój Nr 1.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Nadmieniam, że po upływie ustawowych terminów w niniejszej sprawie zostanie wydana stosowna decyzja Burmistrza Miasta Siemiatycze.
 
BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Hanna Czmut

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Kiczko

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2016-03-01

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2016-03-10

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-03-01