(05.02.2016) Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy fundamentu pod zbiornik tlenowy z parownicą

Tytuł (05.02.2016) Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy fundamentu pod zbiornik tlenowy z parownicą
Data wydania 2016-02-05
Siemiatycze, 05 lutego 2016r.
IG.6733.2.1.2016
Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy fundamentu pod zbiornik tlenowy z parownicą
Stosownie do art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm. )
zawiadamiam, że
w dniu 21.01.2016 r. zostało wszczęte na żądanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach z siedzibą przy ul. Szpitalnej 8 w Siemiatyczach  postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
budowie fundamentu pod zbiornik tlenowy z parownicą do 100 m3 o wym. 3500mm x 2200mm i wysokości 400mm wraz z ogrodzeniem  na nieruchomości położonej w Siemiatyczach przy ul. Szpitalnej na części działki nr geod. 1150/6.
 
Nadmieniam, że w dniu  05.02.2016 r. wystąpiono o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Białymstoku.
Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 81 Kpa informuję, że strony mają możliwość przed wydaniem decyzji w sprawie wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów w sprawie oraz zgłaszanych żądań. Ewentualne wnioski i uwagi można składać w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, w pokoju nr 1 w godzinach pracy urzędu.                                                           

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Henryk Tomasz Czmut
Z-ca BURMISTRZA

Metryka strony

Udostępniający: Halina Kamieńska

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Kiczko

Data wytworzenia: 2016-02-05

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2016-02-05

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2016-02-05

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-02-05