(27.04.2016)Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy parkingów na terenie SP ZOZ w Siemiatyczach

Tytuł (27.04.2016)Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy parkingów na terenie SP ZOZ w Siemiatyczach
Data wydania 2016-04-26
Siemiatycze, 26 kwietnia 2016 r.
IG.6733.2.6.2016
Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy parkingów na terenie SP ZOZ  w Siemiatyczach
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn.zm.) zawiadamiam, że w dniu 26.04.2016 r. na wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach z siedzibą przy ul. Szpitalnej 8  została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
budowie parkingów na terenie SP ZOZ w Siemiatyczach  w ilości ~25 miejsc postojowych na nieruchomości położonej w Siemiatyczach przy ul. Szpitalnej na części działki nr geod. 1150/6.
 
Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta, 17-300 Siemiatycze ul. Pałacowa 2, pokój nr 1, z treścią niniejszej decyzji oraz zebranymi w tej sprawie materiałami w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia oraz  złożyć ewentualne odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 za moim pośrednictwem w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie tego okresu.
 
BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Hanna Czmut

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Kiczko

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2016-04-26

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2016-04-27

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-04-26