Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Polnej i Wysokiej w Siemiatyczach

Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Polnej i Wysokiej w Siemiatyczach
Data wydania 2015-02-06

Siemiatycze, 06 lutego 2015 r.

IG.6733.2.1.2015

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na
budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Polnej i Wysokiej w Siemiatyczach

           Stosownie do art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn.zm. ), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

zawiadamiam, że

w dniu 20.01.2015 r. zostało wszczęte na żądanie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Siemiatyczach przy ul. A. Krajowej 26 postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonanej z rur PCV U-Ø 200 kl. S, długości 302 mb w ul. Polnej i Wysokiej w Siemiatyczach

na części działek o nr geod. 2402/32, 2402/43, 2402/40, 1314/15, 606/1, 623/1, 1314/14.

      Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 81 Kpa informuję, że strony mają możliwość przed wydaniem decyzji w sprawie wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów w sprawie oraz zgłaszanych żądań. Ewentualne wnioski i uwagi można składać w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, w pokoju nr 1 w godzinach pracy urzędu.                 

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Hanna Czmut

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Kiczko

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2015-02-06

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2015-02-06

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2015-02-06