Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy kanału deszczowego – odcinka o dł. ~42 m w ul.11 Listopada

Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy kanału deszczowego – odcinka o dł. ~42 m w ul.11 Listopada
Data wydania 2017-08-28

Siemiatycze, 28 sierpnia 2017 r.

IF.6733.2.5.2017

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy kanału deszczowego – odcinka o dł. ~42 m w ul. 11 Listopada  

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) i art. 49  ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam, że w dniu 28.08.2017.r. na wniosek Miasta Siemiatycze z siedzibą przy ul. Pałacowej 2, 17-300 Siemiatycze została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie kanału deszczowego (odcinek o dł. ~42 m) wraz z odbudową nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, zieleńców oraz ewentualną przebudową istniejącej infrastruktury technicznej, kolidującej z projektowanymi elementami kanału deszczowego w pasie drogowym ul. 11 Listopada w Siemiatyczach na części działki nr geod. 960.

Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta, 17-300 Siemiatycze ul. Pałacowa 2, pokój nr 1, z treścią niniejszej decyzji oraz zebranymi w tej sprawie materiałami w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia oraz złożyć ewentualne odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 za moim pośrednictwem w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie tego okresu.

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Hanna Czmut

Data wytworzenia: 2017-08-28

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2017-08-28

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2017-08-28