(20.04.2016) Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach

Tytuł (20.04.2016) Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Armii Krajowej w Siemiatyczach
Data wydania 2016-04-20
Siemiatycze, 20 kwietnia 2016 r.
IG.6733.2.7.2016
Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Armii Krajowej
w Siemiatyczach
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn.zm.) zawiadamiam, że w dniu 20.04.2016 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Siemiatyczach przy ul. A. Krajowej 26 została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
 
budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonanej z rur PCV U-Ø 200 kl. S, długości 22 mb w pasie drogowym ul. A. Krajowej w Siemiatyczach na części działki o nr geod. 884.
 
Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta, 17-300 Siemiatycze ul. Pałacowa 2, pokój nr 1, z treścią niniejszej decyzji oraz zebranymi w tej sprawie materiałami w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia oraz  złożyć ewentualne odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 za moim pośrednictwem w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie tego okresu.
BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Hanna Czmut

Data wytworzenia: 2016-04-20

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Data wprowadzenia: 2016-04-20

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2021-05-13

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2016-04-20