Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania części gospodarczej budynku pod potrzeby przedszkola ze żłobkiem

Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania części gospodarczej budynku pod potrzeby przedszkola ze żłobkiem
Data wydania 2020-03-23

Burmistrz Miasta Siemiatycze
17-300 Siemiatycze ul. Pałacowa 2

Siemiatycze, 23 marca 2020 r.

IF.6733.5.2020

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na
zmianie sposobu użytkowania części gospodarczej budynku pod potrzeby przedszkola ze żłobkiem

Stosownie do art. 61 § 4 i art. 49  ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)

zawiadamiam, że

w dniu 05.03.2020 r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Siemiatycze z siedzibą w Siemiatyczach przy ul. Tadeusza Kościuszki 35, 17-300 Siemiatycze postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

zmianie sposobu użytkowania części budynku przedszkola ze żłobkiem – 2 sal w piwnicy o wys. 2,34m i 2,37 m oraz poziomem podłogi znajdującym się poniżej poziomu terenu przy budynku (wys. zagłębienia 1,98 m) - z pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi na nieruchomości położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki, na części działki nr geod. 1459.

Nadmieniam, że w dniu 23.03.2020 r. wystąpiono o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z Powiatowym Zarządem Dróg w Siemiatyczach.

Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 81 Kpa informuję, że strony mają możliwość zapoznać się z zebranymi dokumentami i materiałami w sprawie w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, w pokoju nr 1 w godzinach pracy urzędu.

Ewentualne wnioski i uwagi można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Hanna Czmut

Data wytworzenia: 2020-03-23

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2020-03-23

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2020-03-23