Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej przebudowy drogi i budowy ciągu pieszego z infrastrukturą towarzyszącą w ciągu ul. Wysokiej w Siemiatyczach

Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej przebudowy drogi i budowy ciągu pieszego z infrastrukturą towarzyszącą w ciągu ul. Wysokiej w Siemiatyczach
Data wydania 2020-09-11

Burmistrz Miasta Siemiatycze
17-300 Siemiatycze ul. Pałacowa 2

Siemiatycze, 11 września 2020 r.

IF.6733.11.2020

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej przebudowy drogi i budowy ciągu pieszego z infrastrukturą towarzyszącą w ciągu ul. Wysokiej w Siemiatyczach

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 11.09.2020.r. na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach z siedzibą przy ul. 11 Listopada 253, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

przebudowie drogi powiatowej nr 1762B – budowie ciągu pieszego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Wysokiej w Siemiatyczach w obrębie nieruchomości stanowiącej część działki nr geod. 2401.

Zainteresowani w powyższej sprawie mogą, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 85 65 65 827 - skorzystać z prawa zapoznania się treścią niniejszej decyzji i zebranymi w tej sprawie materiałami w Urzędzie Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2 oraz złożyć ewentualne odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 za moim pośrednictwem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Nadmieniam, że zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Hanna Czmut

Data wytworzenia: 2020-09-11

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2020-09-11

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2020-09-11