Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play nr SMT3302A

Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Miasta Siemiatycze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play nr SMT3302A
Data wydania 2019-07-12

Siemiatycze, 12 lipca 2019 r.

Burmistrz Miasta Siemiatycze
17-300 Siemiatycze ul. Pałacowa 2


IF.6733.2.7.2019

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Siemiatycze
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play nr SMT3302A wraz z wewnętrzną linią zasilającą w rejonie ul. Ciechanowieckiej w Siemiatyczach

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) i art. 49  ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 11.07.2019.r. na wniosek P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Grzegorza Bieńkowskiego, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play nr SMT3302A wraz z wewnętrzną linią zasilającą (wieża o wysokości do 64,95 m n.p.t. z betonowym cokołem oraz kotwami wystającymi ponad poziom terenu i odgromnikami, na której umieszczone zostaną anteny sektorowe i radioliniowe oraz urządzenia sterujące, w ogrodzeniu o wym. ~12,0x12,0 m) na nieruchomości położonej w Siemiatyczach w obrębie 2, oznaczonej nr geod. działki 1771.

Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta, 17-300 Siemiatycze ul. Pałacowa 2, pokój nr 1, z treścią niniejszej decyzji oraz zebranymi w tej sprawie materiałami oraz złożyć ewentualne odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 za moim pośrednictwem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Nadmieniam, że zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

BURMISTRZ
mgr Piotr Siniakowicz

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Siemiatycze

Wytwarzający/odpowiadający: Hanna Czmut

Data wytworzenia: 2019-07-12

Wprowadzający: Jarosław Kiczko

Modyfikujący: Jarosław Kiczko

Data modyfikacji: 2019-07-12

Opublikował: Jarosław Kiczko

Data publikacji: 2019-07-12